فرم مشاوره

تقویم

تقویم

تقویم BasisPanel ابزاری چند زبانه سازگار با تقویم های میلادی ، شمسی و قمری و قابلیت بارگزاری جداول مناسبتی مختلف می باشد . شما میتوانید صمن استفاده از امکانات موجود در سایر تقویم ها مانند google calendar از امکان استفاده یادآوری با پیامک نیز بهره مند شوید.