فرم مشاوره

سیستم مدیریت
یکپارچه منابع

ابزاری قدرتمند و هوشمند برای در کنترل گرفتن تمام فرآیندهای عملیاتی و برنامه‌ریزی شرکت‌های مدرن. این سیستم به سادگی شکل اجرایی سازمان شما را به خود گرفته و می‌توانید روند کلیه فعالیت‌ها را به کمک آن مدیریت و بهینه نمایید.

BasisPanel
edge-mobile1

چالش ارتباط با سایرین

یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای مدیریتی، مالی، منابع انسانی، لجستیک و اداری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیران سازمان‌های مدرن می‌باشد. منظومه‌نگاران ابتدا اکوسیستمی برای حل این مشکل طراحی نموده، که می‌تواند میزبان نرم‌افزارهای گفته شده در کنار یکدیگر باشد. شما می‌توانید ماژول‌های از پیش تهیه شده و یا سفارشی خود را در محیطی کاربر محور مبتنی بر مدیریت ابری استفاده نمایید.

edge-mobile1

مهاجرت چند مرحله‌ای

برای شرکت‌های مدرن مهاجرت به سیستم‌های جدید چالش بسیار بزرگی است و از طرفی روش‌های دارای ضمانت، بهترین راهکار جلب اطمینان مدیران می‌باشد. با در نظر گرفتن این نکته، راه‌حل منظومه‌نگاران به عنوان مهاجرت چند مرحله‌ای ایده‌ای بسیار جذاب می‌باشد. شرکت‌ها می‌توانند ابتدا کسب‌وکار الکترونیک خود را به عنوان نمونه‌ای کوچک‌تر از شرکت‌های واقعی بر روی این سیستم پیاده‌سازی و با ماژول‌های از پیش نوشته شده، آزمایشی کامل از توانمندی این تیم را داشته باشند؛ سپس با در نظر گرفتن اولویت‌ها، سایر بخش‌ها را به آن منتقل کنند.

فرم‌ساز

ابزارهای فرم‌ساز BaisCore قطعه‌ای بسیار مهم و ارزشمند از پازل BasisPanel منظومه‌نگاران می‌باشد. مدیران و طراحان فرآیند می‌توانند به سادگی برای مراحل مختلف انجام کار، فرم‌های مورد نظر خود را تعریف و حتی با استفاده از نسخه‌های متفاوت، در صورت لزوم آنها را به روزرسانی کنند

erp-mobile1

طراحی فرآیند

فرآیندهای عملیاتی هر شرکت به سادگی در سیستم BasisPanel تعریف شده و به عنوان ورودی از فرم‌های طراحی شده در مرحله اول استفاده می‌شود. شما می‌توانید تمام نرم‌افزارهای اداری مورد استفاده در شرکت خود را به صورت یکپارچه در این فرآیندها شرکت دهید.

erp-mobile1

نظارت و بهینه‌سازی

مشاهده مداوم گزارش‌های حاصل از اجرای فرآیند، اطلاعات ارزشمندی مانند نقاط پرچالش در اجرا و از طرفی شایستگی و ثبات برخی از فرآیندها را نشان می‌دهد. این ابزار می‌تواند ظرف مدت کوتاهی پیشنهاداتی ارزشمند برای بهینه‌سازی به مدیران مجموعه ارایه نماید.

معرفی
BasisPanel
مشورت با ما
مقالات مرتبط
برگشت به خانه