فرم مشاوره

فرم ساز

فرم ساز

ماژول فرم ساز freeform ابزار قدرتمندی برای ساختن انواع فرم ها می باشد . شما می توانید نمونه هایی از فرم ها و کوئری های ساخته شده با این ابزار را در سایت freeform مشاهده کنید ، چنانچه بنا دارید بدون درگیر شدم در مسائل برنامه نویسی ، application را طراحی نمایید که دارای فرم های متعدد است و می بایست نتیجه آنها در بخش فرم های سطح بیزینس BasisPanel دیده شود ، این ابزار به شما پیشنهاد میگردد . نسخه starter فرم ساز دارای 1 gigحجم اولیه می باشد که در صورت نیاز می توانید حجم این ماژول را خریداری و میزان لزوم آن اضافه کنید . freeform.ir