فرم مشاوره

تعداد Device

تعداد Device

با در نظر گرفتن محدودیت device در پنل خریداری شده شما می توانید برای هر صفحه محتوای متفاوتی را جهت نمایش در device مورد نظر بارگزاری نمایید. به عنوان مثال اگر شما پنلی خریداری کردید که امکان طراحی با 3 دستگاه در آن دیده شده است میتوانید کدهای خود را برای 3 نمایش‌دهنده دسکتاپ، تبلت و موبایل بارگزاری نمایید.