فرم مشاوره

سازگار با CDN

سازگار با CDN

تمام فایل ها (متنی ، چندرسانه ای ) استفاده شده در بخش بیزینس BasisPanel به صورت خودکار به سرویس CDN منتقل میگردد . شما با استفاده و یا اضافه کردن امکان CDN به کسب و کار خود نیاز به هیچ سرباره برنامه نویسی ندارید ، در حقیقت در زمان توسعه اولیه کسب وکار میتوانید کدهای مورد نظر را در طراحی لحاظ نمایید تا در هز مان بر حسب نیاز این امکان را بر روی سایت خود فعال یا غیر فعال کنید .