فرم مشاوره

دسترسی جهانی

دسترسی جهانی

شرکت های متفاوت با استفاده از ابزارهای کنترل ترافیک روش هایی را برای مدیریت ترافیک وب سایت ها پیشنهاد داده اند . در میان این روش ها CDN و یا شبکه توزیع محتوا بیشترین جذابیت را برای کاربران و همینطور Rank موتورهای جستجو داشته است به همین دلیل BasisPanel ابزاری بسیار ساده برای مدیریت ترافیک بر پایه مفاهیم CDN در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید با در نظر گرفتن پنل خریداری شده، دسترسی داخلی و یا جهانی به CDN داشته باشید