فرم مشاوره

index4

index4

امکان تغییر سایز اتوماتیک تصاویر (index4) برای شرکت‌های متوسط و بزرگی که از محتوای بارگزاری شده خود در کسب‌وکارهای مختلفی استفاده می‌کنند، جز امکانات حیاتی می‌باشد .با داشتن index4 شما هیچ‌وقت دغدغه طراحی مجدد کسب‌وکار خود را نخواهید داشت، کافی است سایزهای جدید استفاده شده در سایت تغییر یافته خود را در بخش index4 تعریف نمایید ، تمام تصاویر با این سایز تعریف شده هماهنگ و وب‌سایت جدید شما آماده استفاده خواهد بود