فرم مشاوره

DNS اختصاصی

DNS اختصاصی

DNS یا Domain Name Server محلی برای مدیریت نام دامنه و ارتباط آنها با سرورهای سرویس دهنده می باشد . دسترسی مدیریت به DNS برای شما این امکان را فراهم می آورد تا تنظیماتی مانند sub domain ، سیستم های redundant ، forward و TXT record، تنظیمات mail server و … را مدیریت کنید .