فرم مشاوره

IP اختصاصی

IP اختصاصی

شناسه منحصر به فرد IP خصوصیا برای کسب و کارهایی که نیاز به دریافت api از شرکت های مختلف دارند ، امکان بسیار حیاتی می باشد . تعریف مجوزهای دسترسی ، تعریف ssl اختصاصی، معرفی به بانک و سایر سرویس دهندگان از مهم ترین ارزش های این امکان می باشد IP های تخصیص داده شده در مدت قرارداد را شرکت منظومه نگاران تامیکن میکند و پس از پایان قرارداد IP مورد نظر به تملک منظومه نگاران باز خواهد گشت