فرم مشاوره

edge-mobile-hero

فضای ابری منظومه‌نگاران تجربه‌ای متفاوت از
ذخیره‌ساز ابری

سرویس cloud مانند بسیاری از امکانات اولیه ecosystem کسب‌وکار الکترونیک برای پاسخگویی به نیاز شرکت‌های مدرن در شرکت منظومه‌نگاران توسعه داده شده است..

cloud
edge-mobile1

Share folder های سازمانی

شرکت‌های مدرن می‌توانند میزانی از cloud خود را بین سازمان‌ها و بخش‌های متفاوت کسب‌وکار خود به عنوان folder اشتراکی ، قرار دهند.

edge-mobile1

فضای ابری، پیش نیاز ERP

مجموعه نرم‌افزارهای توسعه داده شده توسط شرکت منظومه‌نگاران در کنار یکدیگر، ابزاری یکپارچه و قدرتمند برای مدیریت نوین شرکت‌ها می باشد. بدیهی است فضای ابری تنها امکان به روز برای یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی بالاترین امکانات دسترسی می‌باشد.

edge-mobile1

سطوح دسترسی اختصاصی و اشتراکی

طراحی فضای کسب‌وکار منظومه‌ای به شکلی می باشد که هر یک از اعضای کسب‌وکار به صورت مستقل، فضای اختصاصی برای خود داشته و در کنار آن با در نظر گرفتن سطوح دسترسی می‌توانند از فضای مشترک کسب‌وکار استفاده نمایند.

معرفی
cloud
مشورت با ما
مقالات مرتبط
برگشت به خانه