فرم مشاوره

SSL

SSL

امکان sni و ssl از ویژگی های سیستم BasisPanel می باشد ، شما میتوانید از شرکت دلخواه خود گوهی SSL تهیه و به سادگی با کمک این بخش در پرتال ، آن را بر روی وب سایت خود فعال نمایید .