فرم مشاوره

ذخیره ساز

 ذخیره ساز

با توجه به نیاز ذخیره سازی سازمانی در شرکت ها ، حجم تخصیص یافته مانند یک هارددیسک ابری این امکان را به کارمندان شرکت میدهد تا ضمن به وجود آوردن پوشه های مختلف برای اشتراک گذاری فایل ها و محتوای مورد نظر خود ، دسترسی هرکدام را برای گروه کاربری مورد نظر تعریف کند . حجم فضای شرکت جهت ذخیره سازی سایر اطلاعات محتوای شرکت مانند گالری و اشیا نیز مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال در شرکت های متوسط حجم اولیه تخصیص داده شده 100 GB می باشد که بر حسب نیاز میتوان برای ساخت share folder های سازمانی و سایر مصارف از آن استفاده نمود.