فرم مشاوره

گزارش analytics

گزارش analytics

تجمیع و تحلیل اطلاعات قابل دسترسی از رفتار کاربران در صفحات وب‌سایت، مسیر رشد و یا انحرف از مقصد اصلی را برای مدیران سایت مشخص میکند. بخش analytics در فضای متحوای BasisPanel هموار این امکان را مهیا می‌کند که شما بتوانید در جریان رشد، توقف و یا سایر مشکلات کسب‌وکار خود قرار بگیرید.