فرم مشاوره

کتابخانه ویژه

 کتابخانه ویژه

یک وب سایت یا ecommerce در طول گذر زمان بارها و بارها دستخوش تغییرات مختلفی برای خلق امکانات و یا تغییر در ساختاری های قبلی می شود . بیعی است گاهی مشاهده و بررسی این تغییرات اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار مدیران کسب و کار قرار میدهد . البته گاهی نیز این تغییرات سهوا باعث خرابی یا از دست رفتن بخشی از صفحات سایت شده است . BasisPanel برای هر دو دسته از تغییرات یاد شده یک روش منحصر به فرد دارد . با مراجعه به بخش تاریخچه تغییرات میتوانید تا 10 نسخه از آخرین تغییرات بر روی انواع فایل ها ، متن ها و صفحات را بررسی و در صورت نیاز بازگردانی کنی