فرم مشاوره

مدیریت دامنه

 مدیریت دامنه

شامل انواع تنظیمات پایه ای کسب و کار شما می باشد و این پیکربندی به صورت ویجت های مختلف برای کاربران در نظر گرفته شده و این بخش همواره در حال به روز رسانی و ارتقا میباشد. مواردی که در حال حاضر میتوانید از بخش مدیریت دامنه تنظیم کنید به صورت زیر است :

  • cache
  • max age
  • SSL
  • Redirect (ssl , www)
  • کلیدهای مخفی در دامنه
  • DNS (لینک بشه به اون صفحه)
  • خرید و تمدید دامنه
  • Whois