فرم مشاوره

گزارش ترافیک و بازدید

 گزارش ترافیک و بازدید

به دلایل دیجیتال مارکتینگ ، امنیت و سلامت وب سایت همواره ترافیک معرفی کسب و کار شما و رفتار کاربران در حال اندازه گیری و ثبت روزانه می باشد . از انجایی که این اطلاعات برای مدیران و دیجیتال مارکترها بسیار جایز اهمیت می باشد با توجه به پلن خریداری شده امکان مشاهده گراف ها ، به صورت مقاطع مختلف فراهم گردیده ، این اطلاعات در برخی از پلن ها قابلیت دانلود دارند و تا سال گذشته قابل دسترسی می باشد .