فرم مشاوره

caching

caching

سیستم Caching یکی دیگر از ابزارهای مدیریت منابع سخت افزاری و امنیتی کسب و کار شما می باشد. با فعال سازی این قابلیت سرعت پاسخ‌دهی به مشتریان شما چندین برابر و در مواردی صفحات تعاملی سایت شما توسط شبکه CDN مدیریت خواهد شد . استفاده از مجموع امکانات مدیریت و توزیع باعث پیشرفت شگرفی در بازاریابی الکترونیکی شما خواهد شد