فرم مشاوره

ماژول اکسترنال

ماژول اکسترنال

شرکت و افراد توسعه دهنده مستقل نرم افزار میتوانند با رعایت قوانین توسعه basisPanel به سادگی بک آفیس نرم افزار خود را به شکلی تهیه نمایند تا در پلتقفرم قابلیت میزبانی داشته باشد . هم‌اکنون بسیاری از افراد به صورت مستقل و یا مجموعه های موجود در Holding منظومه نگاران، ابزار ابری خود را بر این اساس توسعه و هزینه‌های توسعه ، مارکتینگ و زیرساخت را به حداقل رساندند . از همه مهم‌تر مصرف‌کننده نهایی می‌تواند در یک محیط یک‌پارچه از امکانات تمام این شرکت‌ها و ماژول‌های خریداری شده خود استفاده نماید. با استفاده از نرم افزار Edge شرکت منظومه نگاران انواع دسترسی های نامحدود بر روی دفاتر فیزیکی خود تعریف نمایید.