فرم مشاوره

edge-mobile-hero

تحقیق، توسعه و نگهداری نرم‌افزارهای
خود را واگذار کنید

بسیاری از شرکت‌ها به جای راه‌اندازی واحد توسعه و IT در شرکت خود به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این پروژه زما‌ن‌بر، پرمسئولیت و پرهزینه را به شرکت‌های با تجربه واگذاری و طی قراردادهای حقوقی فی‌مابین برای همیشه، از حسن انجام کار مطمئن باشند.

1

دریافت RFP و شرح نیاز کارفرما

کارفرما بر اساس نیازسنجی و تحقیقات اولیه انجام شده شرح درخواست خود را برای ارزیابی اولیه به کارشناسان ما ارایه می‌کند.

2

ارائه پروپوزال از طرف کارفرما

پس از بررسی و امکان‌سنجی لیست درخواست‌های کارفرما شرح هزینه، تکنولوژی و زمان انجام پروژه اعلام می‌گردد.

3

عقد قرارداد و شروع فرآیند کار

در صورت مناسب بودن شرایط پیشنهاد شده طرفین در قالب یک قرارداد رسمی مراحل انجام کار شروع میشود.

4

اولین قدم برای شروع فرآیند

در صورتیکه برای آماده نمودن frp نیاز به مشورت و یا راهنمایی دارید ، ما با افتخار در کنارتان هستیم.

معرفی
پروسه انجام پروژه
مشورت با ما
مقالات مرتبط
برگشت به خانه