فرم مشاوره

در تاریخ 98/04/15 منتشر شده در دسته بندی

Saas یا نرم افزار به عنوان سرویس چیست؟

showblog-img

saas یا نرم افزار به عنوان سرویس، یک مدل توزیع نرم افزار است که در آن برنامه های کاربردی توسط یک فروشنده یا ارائه دهنده خدمات میزبانی شده و بر روی یک شبکه (به طور معمول اینترنت),در دسترس مشتریان قرار می گیرد.

Saas اخیرا بسیار همه گیر شده است زیرا به عنوان یک مدل دسترسی نرم افزار خوب روی بستر تکنولوژی هایی در حال توسعه است که هم سرویس های وبی و هم معماری سرویس گرا(SOA) و همچنین روش های توسه جدید از قبیل آژاکس را پشتیبانی می کند. ,به طور فزاینده به یک مدل تحویل شایع تبدیل شده است.در عین حال ,امکان سرویس دهی گسترده و جهانی آن باعث شده به طور فزاینده ایی قابل دسترس باشد و دسترسی کاربران در بیشتر مناطق دنیا را پشتیبانی کند.

Saasبه طور نزدیکی به ( نرم افزار ارائه دهنده خدمات)ASP و ماژول های انتقال on demand computing مرتبط است. IDC تا کنون دو مدل متفاوت را برای Saas شناسایی کرده است.مدل میزبانی شده (میزبانی (AMکه به ASP شبیه است. در این مدل یک ارائه دهنده میزبان, نرم افزار تجاری را توسعه ، میزبانی و از طریق بستر وب در دسترس مشتریان قرار می دهد. اما در مدل on demand,ارائه دهنده به مشتریان دسترسی یک کپی از برنامه ایی که به طور خاص برای توزیع saasبه وجود آمده است را از طریق شبکه ممکن می سازد.

مزایای مدل Saasعبارتند از:

• مدیریت آسان تر

• به روز رسانی خودکار و مدیریت وصله

• سازگاری:تمام کاربران نسخه ای مشابه از نرم افزار خواهند داشت.

• به همین دلیل,همکاری ساده تر

• دسترسی جهانی

مدل سنتی از توزیع نرم افزار, به این شکل بود که در آن نرم افزاری خریداری و بر روی رایانه های شخصی نصب می شد,که به آن نرم افزار به عنوان محصول گفته می شد.

برگشت به لیست
برگشت به خانه