فرم مشاوره

موقعیت شغلی

کارشناس منابع انسانی

شرح شغل :

هماهنگی فرآیند مصاحبه، جذب، و تعدیل پرسنل . همکاری در فرآیندنویسی . تدوین شناسنامه شغلی و دوره‌های مورد نیاز آموزشی هر شخص

مهارت‌های عمومی
 • مسلط به کار با نرم‌افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL
 • توانایی گزارش‌نویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه
 • آشنا به پنل BasisCore
 • مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان
 • متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده
 • توانایی انجام کار به صورت گروهی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران
 • داشتن رویکرد نتیجه‌گرا و مشتری‌مدار
 • مهارت گوش دادن فعال و موثر

مهارت‌های تخصصی
 • آشنا به امور پرسنلی و قوانین کار و امور بیمه‌ای
 • آشنا به محاسبات حقوق و دستمزد
 • آشنایی با کانال‌های جذب و استخدام
 • آشنا به تدوین شناسنامه شغلی و شرح وظایف
 • آشنا به طرح‌های وفاداری پرسنلی
 • توانایی در شناسایی مهارتهای فردی، گزینش و مصاحبه اولیه با نیروهای جدید
 • آشنا به فرآیند آموزش و اجرای آن
 • توانایی تنظیم و ویرایش فرآیندهای پرسنلی (فرآیندنویسی)
 • همکاری در تدوین برنامه های انگیزشی برای کارکنان
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • آشنا به مفاهیم مدیریت ریسک
 • آشنا به ایزو 9001: 2015

وظایف و مسئولیت‌ها
 • تدوین شناسنامه شغلی و شرح وظایف

 • اجرای طرح های وفاداری پرسنلی

 • گزینش و مصاحبه اولیه با نیروهای جدید

 • تنظیم و بروزرسانی فرآیندهای پرسنلی (فرآیندنویسی)

 • تدوین و اجرای برنامه های انگیزشی برای کارکنان

 • نظارت بر حسن اجراي خط مشي و اهداف مرتبط

 • تهيه گزارشات لازم جهت ارائه سرپرست منابع انسانی

 • اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب تخصصی

 • همكاري در امر آموزش، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي