فرم مشاوره

موقعیت شغلی

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

شرح شغل :

همکاری در طراحی، مدل‌سازی و اجرای دقیق فرآیندهای سازمانی براساس استانداردهای ایزو

مهارت‌های عمومی
 • مسلط به کار با نرم‌افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL
 • توانایی گزارش‌نویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه
 • آشنا به پنل BasisCore
 • مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان
 • متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده
 • توانایی انجام کار به صورت گروهی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران
 • داشتن رویکرد نتیجه‌گرا و مشتری‌مدار
 • مهارت گوش دادن فعال و موثر

مهارت‌های تخصصی
 • آشنا به طراحی و مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی
 • تسلط در بررسی وضعیت سازمان براساس استانداردهای ایزو
 • آشنا به تحلیل و ارائه پیشنهادهای بهبود فرآیندی براساس گزارش‌های آماری مربوطه
 • آشنا بر راهکارهای نرم افزاری سازمان جهت پیاده‌سازی فرآیندها
 • تسلط بر تمامی بندهای استاندارد ایزو (مطابق با ایزوی متناسب با خدمات تحت ارائه)
 • آشنا به مباحث ممیزی داخلی براساس استانداردهای مختلف مانندISO9001 ، ISO10002 و...
 • آشنا به همسوسازی تیم‌ها با فرآیندهای سازمانی در جهت برآورد اهداف استراتژیک سازمان
 • مسلط به مفاهیم مدیریت ریسک
 • مسلط به تحلیل فضای درون/ بیرون سازمان

وظایف و مسئولیت‌ها
 • همکاری در طراحی و مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی

 • بررسی وضعیت سازمان براساس استانداردهای ایزو و ارائه گزارش‌های مربوطه

 • تحلیل و ارائه پیشنهادهای بهبود فرآیندی

 • پیاده‌سازی فرآیندها براساس استانداردهای ایزو

 • همکاری در اجرای ممیزی‌های داخلی براساس استانداردهای مختلف مانندISO9001 ، ISO10002 و...

 • همسوسازی تیم‌ها با فرآیندهای سازمانی در جهت برآورد اهداف استراتژیک سازمان

 • بررسی ریسک‌های هر فرآیند، دریافت نظر سرپرست هر بخش و به روز رسانی مدیریت ریسک به منظور تحلیل اقدامات