فرم مشاوره

موقعیت شغلی

کارشناس تضمین کیفیت

شرح شغل :

کنترل و نظارت مستمر بر رعایت استانداردهای ارائه خدمات در کلیه فرآیندهای سازمان

مهارت‌های عمومی
 • مسلط به کار با نرم‌افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL
 • توانایی گزارش‌نویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه
 • آشنا به پنل BasisCore
 • مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان
 • متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده
 • توانایی انجام کار به صورت گروهی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران
 • داشتن رویکرد نتیجه‌گرا و مشتری‌مدار
 • مهارت گوش دادن فعال و موثر

مهارت‌های تخصصی
 • مسلط به مفاهیم تضمین کیفیت و ایزو
 • آشنایی کامل با مبانی و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه و مستندسازی
 • آشنایی با فرآیند نظرسنجی مشتریان
 • آشنایی با فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل فرایند مرتبط با امور مشتریان
 • آشنایی با روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • مسلط در بررسی وضعیت سازمان براساس استانداردهای ایزو
 • مسلط بر تمامی بندهای استاندارد ایزو (با در نظر گرفتن ایزوی متناسب با خدمات تحت ارائه)
 • آشنا با همسوسازی فرایندهای سازمانی در جهت برآورد اهداف استراتژیک سازمان
 • آشنایی با فرآیند CRM
 • آشنا با مفاهیم مدیریت ریسک
 • آشنا به ایزو 9001: 2015

وظایف و مسئولیت‌ها
 • تدوین سیاست‌ها و رویه‌های تضمین کیفیت

 • تفسیر و پیاده‌سازی استانداردها و رویه‌های تضمین کیفیت

 • نظارت بر نظرسنجی از مشتریان

 • نظارت بر رسیدگی به شکایات مشتریان

 • تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از نظرسنجی مشتریان به منظور بهبود در سیستم کیفیت

 • بررسی وضعیت سازمان براساس استانداردهای ایزو