فرم مشاوره

موقعیت شغلی

کارشناس تدارکات (تحصیلدار)

شرح شغل :

انجام کلیه خریدهای روتین و عادی شرکت، ارسال مرسولات، امور بانکی

وظایف و مسئولیت‌ها
  • انجام کلیه امور بانکی

  • جابجایی اسناد و مدارک بین دفاتر

  • مراجعه به سازمان‌ها به عنوان نماینده شرکت جهت امور بیمه و مالیات

  • خرید و تحویل خریدهای مجموعه

  • هماهنگی امور مربوط ارسال مرسولات و امور پیکی