فرم مشاوره

پایگاه داده

showblog-img

یکی از افتخارات ما به وجود آوردن بانک داده ای توسعه پذیر از کل اطلاعات موجود در دانشنامه ( encyclopedia) می باشد.

یکی از افتخارات ما به وجود آوردن بانک داده ای توسعه پذیر از کل اطلاعات موجود در دانشنامه ( encyclopedia) می باشد.این اطلاعات همواره توسط افرادی که به عنوان مشتری, علاقمند,دانشجو و ... با این پروژه همکاری می نمایند به صورت لحظه ای در حال تکمیل می باشد.شاخه های بسیاری در مراحل آغازین و بسیاری از خدمات محصولات ,مکان ها و....در حال تکمیل و یا پایان یافته می باشد که در زیر شرح کاملتری از آن آمده است.

اطلاعاتی دسته بندی شده در خصوص :

- محصولات (ایران) فارسی

- شرکت ها (ایران) فارسی

- خدمات (ایران) فارسی

- افراد و مشاهیر (ایران) فارسی

- هتل های جهان 16 زبان

- کشورها، شهرها، فرودگاه ها، خطوط هوایی (جهان) انگلیسی و فارسی

از خصوصیات منحصر به فرد این بانک اطلاعات می توان الگو پذیری, مقیاس پذیری و منعطف بودن آن را برشمرد. تمام اطلاعات ورودی توسط تیمی حرفه ای ارزیابی و پس از مشخص شدن رده, رشته و رسته آن، با الگویی (schema) که برای آن توسط تیم تحقیق و توسعه محیا گردیده است, داده گذاری شود.

بر اساس نیاز مشتریان این اطلاعات با شرایطی در اختیارشان قرار می گیرد. فرض کنید شرکتی که در زمینه اطلاعات توریسم و جهانگردی فعالیت می نماید, نیاز به اطلاعات همه شهرها, کشورها, فرودگاه ها و هتل های جهان دارد, با افتخار همه این اطلاعات در پایگاه داده Basis core موجود می باشد.

لینک خبر
برگشت به لیست
برگشت به خانه