فرم مشاوره

میزبانی وب و خدمات شبکه

showblog-img

در حال حاضر امکانات خوبی را بصورت Dedicate در جهت برآورده نمودن نیازهای Hosting مشتریان و پروژه های تعریف شده و همچنین دیتا بانک های سرویس دهنده ی اطلاعات، فراهم نموده ایم.

در حال حاضر امکانات خوبی را بصورت Dedicate در جهت برآورده نمودن نیازهای Hosting مشتریان و پروژه های تعریف شده و همچنین دیتا بانک های سرویس دهنده ی اطلاعات، فراهم نموده ایم. همچنین دریافت رنج IPV4 , IPV6 از شرکت Rip امکان ایجاد تمام زیرساخت های شبکه به صورت اختصاصی را فراهم نموده است.

در حال حاضر خدمات هاستینگ شرکت منظومه نگاران به چهار حوزه زیر تقسیم می شود:

- VPS

- سرویس تخصصی ایمیل

- shared Host

- رایانش ابری

برگشت به لیست
برگشت به خانه