فرم مشاوره

موقعیت شغلی

مدیر محصول

شرح شغل :

نظارت، هدایت، ایجاد و اولویت‌بندی تسک‌های هر پروژه، همراهی تیم از زمان اجرا تا زمان کنترل کیفیت و تحویل پروژه

مهارت‌های عمومی
 • مسلط به کار با نرم‌افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL
 • توانایی گزارش‌نویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه
 • آشنا به پنل BasisCore
 • مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان
 • متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده
 • توانایی انجام کار به صورت گروهی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران
 • داشتن رویکرد نتیجه‌گرا و مشتری‌مدار
 • مهارت گوش دادن فعال و موثر

مهارت‌های تخصصی
 • مسلط به مفاهیم اسکرام
 • توانایی هدایت و رهبری تیم‌ها در راستای رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین شده
 • توانایی گفت و شنود موثر با اعضای گروه در ارتباط با الزامات هر پروژه
 • توانایی درک و پذیرش نظرهای متفاوت در راستای پیشرفت پروژه
 • توانایی مدیریت جلسات جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با هر پروژه
 • مهارت سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه
 • توجه به جزئیات به منظور تسلط بر پروژه و در نظر گرفتن تمامی مسائل در زمان، هزینه و کیفیت پروژه
 • دارای مهارت‌های ارتباطی مناسب به منظور برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مدیران و همکاران
 • درک درست از کسب و کار و مهارت حل مسئله
 • آشنایی کامل با مهارت‌های فنی مربوط به پروژه
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مسلط به مفاهیم مدیریت ریسک
 • مسلط به تحلیل فضای درون/ بیرون سازمان
 • مسلط به ایزو 9001: 2015

وظایف و مسئولیت‌ها
 • برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اجرای پروژه‌ها

 • نظارت و کنترل کیفیت اجرای کلیه تسک‌ها

 • ارتباط با ذی‌نفعان در خصوص الزامات مرتبط با محصول یا خدمات

 • شنوایی موثر و حل مسائل بین تیمی

 • تحلیل و ترسیم نیازها و خواسته‌های مورد نظر مشتری یا کارفرما به منظور ایجاد زبان مشترک بین تمامی ذی نفعان

 • مدیریت جلسات اسپرینت و سرپرستی پروژه

 • برنامه‌ریزی و تخصیص وظایف مرتبط به پروژه به همکاران مربوطه

 • تعریف و تعیین اهداف و ارزش‌های یک پروژه

 • ارتباط با اعضای تیم اصلی و سایر تیم ها جهت پیشبرد و تحویل به موقع پروژه

 • کنترل و نظارت بر انجام و پیشرفت پروژه و در صورت لزوم اعمال تغییرات و اصلاحات

 • رسیدگی به مشکلات و موانع ایجاد شده و یافتن راه حل موثر برای آن‌ها

 • اطمینان از کیفیت انجام پروژه به کمک ابزارها و تکنیک‌های ارزیابی کیفیت

 • مدیریت ریسک برای جلوگیری از تاخیر در پروژه

 • بررسی و تحلیل ریسک فرآیندهای مجموعه

 • تحلیل فضای درون/ بیرون سازمان

 • نظارت بر اجرای دقیق فرآیندهای مجموعه در هر بخش