فرم مشاوره

موقعیت شغلی

مدیرعامل

شرح شغل :

هدایت و راهبردی مجموعه در راستای رسیدن به اهداف و چشم‌اندازها

مهارت‌های عمومی
 • توانایی هدایت و رهبری مجموعه در راستای رسیدن به اهداف در چارچوب طرح‌های از پیش تعیین شده
 • تجربه بالای حل مساله و تصمیم‌گیری
 • توانایی شناسایی و حل مشکلات سیستمی و فرآیندی
 • توانایی گفت وگوی راهگشا با ذینفعان در خصوص الزامات مرتبط با محصول یا خدمات
 • توانایی درک و پذیرش نظرهای متفاوت برای تصمیم‌گیری
 • مالکیت در سطح محصول، فرآیند
 • دانش بین رشته‌ای در تخصص‌های مختلف
 • تسلط و درک کامل بر همه بخش‌های فعالیت و تعریف فرآیندها، دستورالعمل‌ها و سازوکارها
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مسلط به مفاهیم مدیریت ریسک
 • مسلط به تحلیل فضای درون/ بیرون سازمان
 • مسلط به ایزو 9001: 2015

وظایف و مسئولیت‌ها
 • شناسایی و سیاست‌گذاری در حوزه فرآیندهای سازمانی و تعیین شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن

 • تحلیل محیط کسب‌وکار و تدوین استراتژی‌های سازمان و طرح‌ریزی اهداف و برنامه‌های دستیابی به اهداف

 • نظارت بر تأمین منابع موردنیاز جهت تحقق استراتژی‌ها و اهداف سازمان از جمله نیروی انسانی و یا تجهیزات

 • نظارت بر ترویج تفکر مبتنی بر سیستم در تمامی سطوح و بخش‌های سازمان

 • نظارت بر تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان

 • نظارت بر وضعیت تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه از طریق گزارش‌های دریافتی

 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها

 • دریافت نتایج پایش و اندازه‌گیری فرایند از سایر فرآیندها

 • بررسی گزارش‌های پایش واندازه گیری فرآیندهای سازمان

 • ارتباط با ذی‌نفعان در خصوص الزامات مرتبط با محصول یا خدمات

 • نظارت و بررسی انجام وظایف واحدهای مختلف در سازمان

 • نظارت دقیق بر تهیه و تنظیم گزارشات مالی و عملکرد سالانه سازمان، ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب‌های مالی

 • آنالیز و بررسی موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف

 • ایجاد فضای توسعه، پیشرفت و یادگیری مهارت‌ها برای تمام افراد و رده‌های شغلی مختلف در سازمان

 • تشویق و تقدیر از فعالیت‌های بهبود انجام‌شده توسط کارکنان یا کارگروه‌ها