فرم مشاوره

موقعیت شغلی

مالک محصول

شرح شغل :

تعیین نقشه راه و اهداف توسعه محصول، نظارت بر مدیریت اجرای پروژه، نظارت بر عملکرد تیم‌های راهبردی

مهارت‌های عمومی
 • مسلط به کار با نرم‌افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL
 • توانایی گزارش‌نویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه
 • آشنا به پنل BasisCore
 • مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان
 • متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده
 • توانایی انجام کار به صورت گروهی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران
 • داشتن رویکرد نتیجه‌گرا و مشتری‌مدار
 • مهارت گوش دادن فعال و موثر

مهارت‌های تخصصی
 • توانایی تعیین نقشه راه و اولویت‌های توسعه محصول با توجه به منافع ذینفعان
 • توانایی هدایت و رهبری تیم‌ها در راستای رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین شده
 • تجربه بالای حل مساله و تصمیم‌سازی
 • توانایی شناسایی و حل مشکلات سیستمی و فرآیندی
 • توانایی گفت وگوی راهگشا با ذی‌نفعان در خصوص الزامات مرتبط با محصول یا خدمات
 • توانایی درک و پذیرش نظرهای متفاوت برای تصمیم‌گیری
 • مالکیت در سطح محصول و فرآیند
 • دانش بین رشته‌ای در تخصص‌های مختلف
 • تسلط و درک کامل بر همه بخش‌های فعالیت و تعریف فرآیندها، دستورالعمل‌ها و سازوکارها
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مسلط به مفاهیم مدیریت ریسک
 • مسلط به تحلیل فضای درون/ بیرون سازمان
 • مسلط به ایزو 9001: 2015

وظایف و مسئولیت‌ها
 • تعیین نقشه راه و اولویت‌های توسعه محصول

 • تحلیل محیط کسب‌وکار و تعریف چشم انداز و اهداف براساس تحقیقات بازار

 • تدوین استراتژی و تعریف مسئولیت هر تیم‌

 • نظارت بر عملکرد تیم مارکتینگ در راستای تحقق برآوردهای مالی از پیش تعیین شده

 • نظارت بر تأمین منابع موردنیاز جهت تحقق استراتژی‌ها و اهداف سازمان از جمله نیروی انسانی و یا تجهیزات

 • نظارت بر وضعیت تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه از طریق گزارش‌های دریافتی

 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها

 • ارتباط با ذی‌نفعان در خصوص الزامات مرتبط با محصول یا خدمات

 • آنالیز و بررسی موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف

 • ایجاد فضای توسعه، پیشرفت و یادگیری مهارت‌ها برای تمام افراد و رده‌های شغلی مختلف در سازمان

 • تشویق و تقدیر از فعالیت‌های بهبود انجام‌شده توسط تیم‌ها

 • نظارت بر کیفیت برگزاری جلسات اسپرینت

 • شنوایی موثر و حل مسائل بین تیمی

 • بررسی و تحلیل ریسک فرآیندهای مجموعه

 • تحلیل فضای درون/ بیرون سازمان

 • نظارت بر اجرای دقیق فرآیندهای مجموعه در هر بخش