فرم مشاوره

blog-mobile-hero

جدیدترین مقالات منظومه نگاران

در بیست سال گذشته افتخار داشتیم بسیاری از اهالی اکوسیستم بیسیس‌کور و شرکت‌های مدرن و منظومه‌ای را همانند سایر همکارانمان پذیرا و قدردان باشیم. این حس خوب را با آگاه نمودن یکدیگر از آخرین تکنولوژی‌ها و پیشرفتهایمان بهتر می‌کنیم. از این‌ رو مطالبی که به عنوان مقالات بخش بلاگ تقدیم می‌شود، صرفا جهت مطرح نمودن شاخه‌های گوناگون و یا باز نمودن بابی جدید از گفتگوی علمی با شما عزیزان است. بسیار لطف می کنید اگر روابط عمومی گروه منظومه‌نگاران را از کیفیت و کارآمدی مقالات با خبر فرمایید.

1398-04-13 12:42 چارت سازمانی

1398-04-26 15:17 سمت ها و سطح ها

دلایل زیادی داریم؛ به عنوان مثال کار به ما ارزش می‌بخشد و همه‌ی ما دوست داریم ارزشمند، مفید، مستقل و فعال باشیم، با برنامه و هدفمند باشیم، در اجتماع حضور داشته باشیم و... اما قطعا مهمترین ارزشی که برای همه‌ی ما دارد حقوق، درآمد و مزایایی است که کار کردن برای ما به همراه دارد.

1402-12-23 10:03 آئین‌نامه انضباطی (مجموعه شرکت‌های منظومه نگاران)

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارآیی و بهبود کمی و کیفـی فعالیـت‌هـا و جلوگیری از بی‌نظمی، آیـین‌نامـه انضـباطی کارمندان مجموعه شرکت‌های منظومه نگاران براساس "مقررات اصلاحی تعیین موارد قصـور و نقـض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاي انضباط کار در کارگاه‌هـا، موضـوع تبصـره۲ ماده ۲۷ قانون کار" مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی، مشتمل بر شش فصل به شرح زیر تـدوین و قابل اجرا است.

تمام دسته بندی مقالات

معرفی
تمام مقالات
مشورت با ما
دسته بندی ها
برگشت به خانه