فرم مشاوره

انتشارات

showblog-img

تولید محتوا در شرکت و انتشار آن برای علاقمندان، مدیران شرکت را به فکر تاسیس واحد انتشارات انداخت.

تولید محتوا در شرکت و انتشار آن برای علاقمندان، مدیران شرکت را به فکر تاسیس واحد انتشارات انداخت. در حال حاضر یکی از بخش های فعال شرکت، انتشارات منظومه نگاران به شماره پروانه ی 9939 می باشد که با مداومت، اقدام به انتشار نسخه های کتاب از اطلاعات تولید شده در شرکت می¬نماید.

برگشت به لیست
برگشت به خانه