فرم مشاوره

اسکما

showblog-img

این پروژه یک پروژه ی زیرساختی در سطح جهان می باشد که با هزینه ی بخش تحقیق و توسعه ی شرکت، پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

این پروژه یک پروژه ی زیرساختی در سطح جهان می باشد که با هزینه ی بخش تحقیق و توسعه ی شرکت، پیشرفت بسیار خوبی داشته است. به طور کلی پروژه ی اسکما برای هر شی موجود در جهان خواصی را توصیف می کند که کسانی که وظیفه ی مهندسی اطلاعات، طراحی واسط های کاربری، توسعه دهندگان نرم افزار و ... را دارند، با استفاده از آن بتوانند اطلاعات خود را یکپارچه سازی و خواص شی مورد نظر خود را به این پروژه reference نمایند. شاید بتوان مهمترین استفاده پروژه اسکما را وب معنایی دانست.

امروزه با اتحادی که میان موتورهای جستجوی بزرگ به وجود آمده اراده ای بسیار قوی برای تغییر بنیادین در طراحی محتوایی صفحات وب به وجود آمده است. سه ابزار معروف این وظیفه را انجام می دهند.JasonLD ,RDFa ،Microdata اما متاسفانه تمام تلاش هایی که تاکنون انجام شده، حول دیتا برای زبان انگلیسی بوده است. برای تغییر در این روند و همچنین به وجود آوردن نمونه ای که توسعه آن برای زبان های دیگر امکان پذیر باشد, این پروژه در شرکت تعریف و در حال حاضر مراحل پایانی خود را می گذراند.

برگشت به لیست
برگشت به خانه